Získejte po omezenou dobu 4 měsíce ZDARMA na nový roční tarif.

10 způsobů, jak zkrátit počáteční dobu odezvy serveru ve WordPressu

  • Domov
  • články
  • 10 způsobů, jak zkrátit počáteční dobu odezvy serveru ve WordPressu
10 způsobů, jak zkrátit počáteční dobu odezvy serveru ve WordPressu
Bře 8, 2023

Doba odezvy serveru

Doba odezvy serveru je klíčovým faktorem rychlosti a výkonu načítání webových stránek. Vztahuje se na dobu, kterou váš server potřebuje, aby odpověděla na požadavek ze strany prohlížeče uživatele. Pomalá doba odezvy může mít za následek špatnou uživatelskou zkušenost, což může vést ke ztrátě návštěvníků a potenciálních zákazníků. Zde je několik tipů, jak zkrátit počáteční dobu odezvy serveru vašeho webu WordPress:

1. Používejte spolehlivého poskytovatele hostingu: Výběr správného poskytovatele hostingu je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, která učiníte při zakládání svých webových stránek. Hledejte takový, který nabízí dobrou dostupnost, vysoké rychlosti a vynikající služby zákazníkům.

2. Optimalizujte obrázky: Velké obrázky jsou jedním z největších viníků, pokud jde o pomalou odezvu serveru, takže se ujistěte, že jste je optimalizovali, než je nahrajete na svůj web nebo je použijete na webových stránkách. Komprese obrázků a zmenšení jejich velikosti pomůže udržet nízké časy načítání a přitom poskytovat vysoce kvalitní vizuály.

3. Využijte zásuvné moduly pro ukládání do mezipaměti: Zásuvné moduly pro ukládání do mezipaměti mohou pomoci snížit zatížení vašeho serveru tím, že ukládají statický obsah, jako jsou stránky HTML a skripty, takže je není nutné generovat pokaždé, když někdo navštíví váš web. To může výrazně zkrátit počáteční dobu odezvy serveru i celkovou rychlost načítání stránek na všech zařízeních.

1. Použijte CDN

Síť pro doručování obsahu (CDN) je systém distribuovaných serverů, které mohou rychle doručovat webový obsah uživatelům bez ohledu na jejich fyzické umístění. Pomocí CDN jsou statické položky, jako jsou obrázky, videa a soubory JavaScriptu, uloženy na několika geograficky rozptýlených serverech. Když uživatel požaduje jeden z těchto souborů z vašeho webu, server, který je mu nejblíže, odešle požadovaný soubor namísto odeslání z původního serveru. To snižuje latenci a výrazně zvyšuje rychlost načítání stránek. Kromě toho CDN také snižují provozní zátěž na vašem původním serveru tím, že hostují tato statická aktiva externě. Chcete-li nastavit CDN pro weby WordPress, můžete nainstalovat vhodný plugin nebo se zaregistrovat u externího poskytovatele, jako je Cloudflare nebo StackPath.

2. Optimalizace obrázků

Optimalizace obrázků je důležitým krokem ke zkrácení počáteční doby odezvy serveru ve WordPressu. Použití správné velikosti obrázků a jejich komprese může výrazně zkrátit dobu načítání. Komprese odstraňuje nepotřebná data, aby se obraz zmenšil, ale přesto si zachovala svou kvalitu. Používání sítě pro doručování obsahu (CDN) navíc pomáhá snižovat latenci a zkracuje dobu načítání pro návštěvníky z celého světa, protože poskytuje verze zdrojů vašeho webu uložené v mezipaměti, které jsou k nim blíže. Pokud například váš web navštíví návštěvník z Evropy, obdrží obrázky z evropského serveru, místo aby je musel stahovat ze Spojených států. A konečně, používání moderních webových formátů, jako je WebP nebo JPEG 2000, namísto zastaralých, jako je JPG nebo PNG, může výrazně zrychlit dobu načítání, protože tyto nové formáty jsou efektivnější s velikostí souborů při zachování kvality.

3. Odstraňte nepoužívané pluginy

Instalace příliš mnoha pluginů může mít negativní vliv na rychlost a celkový výkon webu WordPress, proto je důležité pravidelně kontrolovat nainstalované pluginy a odstraňovat ty, které již nejsou potřeba. Ponechání pouze nezbytných aktivních pluginů může výrazně zlepšit počáteční dobu odezvy serveru.

Nejjednodušší způsob, jak začít, je deaktivovat všechny nežádoucí nebo nepoužívané pluginy a poté je odstranit z řídicího panelu WordPress. Některé však mohou po smazání zanechat osiřelá data, jako jsou nastavení nebo obsah, což může zvýšit zatížení zdrojů, pokud nejsou správně vymazány. Abyste se ujistili, že smazaná data pluginu nezůstanou v databázi, použijte nástroj jako WP-Sweep, který vyčistí všechny osiřelé položky z témat, příspěvků, komentářů a dalších.

Při rozhodování, zda smazat určitý plugin či nikoli, zvažte, jaký vliv má na výkon vašeho webu – pokud zjistíte, že se zdá, že určitý plugin způsoboval velké prodlevy během načítání navzdory jeho užitečnosti, pak by se jeho odstranění mohlo vyplatit. s ohledem na.

4. Povolte kompresi GZIP

Komprese GZIP je jednoduchý a efektivní způsob, jak snížit velikost souborů na vašem webu a zrychlit jejich načítání. Když povolíte kompresi GZIP, server automaticky zkomprimuje všechny soubory před jejich odesláním do prohlížeče. To snižuje množství dat, která je třeba přenést, a zrychluje načítání stránek, zejména pro ty, kteří používají pomalá připojení. Chcete-li povolit kompresi GZIP ve WordPress, můžete použít plugin jako W3 Total Cache nebo WP Super Cache. Oba pluginy vám umožňují snadno aktivovat GZIP pomocí několika kliknutí. Případně můžete do svého souboru .htaccess přidat nějaké úryvky kódu, pokud vám vyhovuje přistupovat k němu přímo prostřednictvím správce souborů FTP nebo cPanel. Získáte tak podrobnou kontrolu nad tím, které typy obsahu budou komprimovány a jak velká komprimace bude použita. V závislosti na vašem nastavení hostingu může povolení GZIP výrazně zkrátit počáteční dobu odezvy serveru až o 70%. Je důležité si uvědomit, že některé prohlížeče nemusí podporovat určité typy obsahu při komprimaci pomocí GZIP, jako jsou fonty a obrázky SVG. V těchto případech je nejlepší tyto soubory nekomprimovat, dokud nejprve neprozkoumáte další možnosti optimalizace.

5. Vyberte si poskytovatele rychlého hostingu

Pokud jde o výběr poskytovatele hostingu, ne všichni jsou si rovni. Rychlý poskytovatel hostingu je nezbytný pro zkrácení počáteční doby odezvy serveru ve WordPressu. Pro optimální výkon zvažte při výběru hostitelského partnera následující faktory: rychlost a spolehlivost, škálovatelnost, zákaznický servis, cena a funkce.

Rychlost a spolehlivost jsou při výběru webového hostitele nanejvýš důležité – ujistěte se, že vám vybraný poskytovatel může zaručit nízkou latenci a vysokou rychlost načítání. Kromě toho se ujistěte, že mají záruku dostupnosti (obvykle 99-100%), aby byl váš web návštěvníkům vždy k dispozici. Je také třeba zvážit škálovatelnost; ujistěte se, že hostitel nabízí možnost upgradovat zdroje s vaším růstem, aby byl zajištěn trvalý výkon pro návštěvníky vašeho webu.

Zákaznický servis by měl být také vzat v úvahu předtím, než se zaregistrujete u jakékoli hostingové společnosti – ujistěte se, že nabízí nepřetržitou podporu, abyste měli přístup k pomoci, kdykoli ji budete potřebovat. Cena je dalším faktorem; hledejte cenově výhodné plány s dalšími funkcemi, jako je zabezpečení nebo moduly pro ukládání do mezipaměti, které jsou součástí balíčku bez dalších nákladů. Nakonec zvažte, jaké další služby s přidanou hodnotou jsou zahrnuty v plánu – mohou to zahrnovat bezplatné certifikáty SSL nebo automatické zálohy, které pomohou chránit vaše data před neočekávanými výpadky nebo škodlivými aktivitami.

6. Omezte externí požadavky HTTP

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit externí požadavky HTTP, je sloučení více souborů JavaScriptu a CSS do jednoho souboru. To pomůže snížit počet požadavků na server, protože je potřeba pouze jeden požadavek namísto více požadavků na každý jednotlivý soubor. Kromě toho můžete použít techniky minifikace, jako je komprimace souborů pomocí Gzip nebo použití miniifikovaných verzí souborů JavaScript a CSS. Obě tyto metody pomáhají snížit množství dat odesílaných ze serveru na stranu klienta a mohou výrazně zkrátit dobu odezvy serveru. Kromě toho zvažte použití nástrojů, jako jsou sprite CSS, které spojují malé obrázky do jednoho souboru obrázku, což zkracuje celkovou dobu načítání stránky, protože na načítání obrázků je odesíláno méně požadavků HTTP. A konečně, ukládání statického obsahu, jako jsou skripty nebo šablony stylů, může pomoci minimalizovat externí požadavky HTTP, protože nebudou staženy při každém načtení stránky.

7. Nakonfigurujte nastavení mezipaměti

Přidání mezipaměti na váš web WordPress je jedním z nejdůležitějších kroků, které můžete podniknout, abyste zkrátili počáteční dobu odezvy serveru. Ukládání do mezipaměti pomáhá zkrátit dobu načítání stránky tím, že dočasně ukládá běžně požadované části dat a poskytuje je přímo z paměti, místo aby je přepočítával při každém načtení stránky. To snižuje množství práce, kterou musí server vykonat, aby odpověděl na požadavek uživatele, což znamená, že požadavky jsou zodpovězeny rychleji. Chcete-li nakonfigurovat nastavení ukládání do mezipaměti ve WordPressu, budete muset vybrat plugin pro ukládání do mezipaměti, jako je WP Super Cache nebo W3 Total Cache. Po instalaci vám tyto pluginy umožní přístup k nastavení, které vám umožní určit, jak dlouho by měly být soubory uložené v mezipaměti uloženy (např. 1 hodina), jaké typy požadavků by měly být vyloučeny z ukládání do mezipaměti (např. požadavky AJAX) a jakékoli další optimalizace, které lze provést (např. minifikace). S těmito nakonfigurovanými nastaveními by měl váš web WordPress zaznamenat lepší výkon a rychlejší načítání pro návštěvníky na všech zařízeních.

8. Minifikujte soubory CSS a JavaScript

Minifikování souborů CSS a JavaScript pomáhá zmenšit jejich velikost, čímž se zkracuje doba načítání stránky. Je to proto, že optimalizuje kód odstraněním prázdných míst, komentářů a nepotřebných znaků ze souborů CSS i JavaScript. Pomáhá také zlepšit celkový výkon webu, protože uživatelé mohou stahovat stránky rychleji. Pro minifikaci CSS a JavaScript souborů ve WordPressu můžete použít různé pluginy jako Autoptimize nebo WP Rocket. Tyto pluginy vám umožňují minimalizovat všechny typy souborů a zároveň zachovat zálohu vašich původních zdrojových kódů. Kromě toho poskytují nastavení, abyste mohli ovládat, jaký typ optimalizace se použije na jednotlivé soubory. Další výhodou používání těchto pluginů je, že jsou schopny komprimovat obrázky pro ještě rychlejší načítání stránek. Minifikace souborů by měla být součástí každé strategie optimalizace webových stránek, protože výrazně pomůže zlepšit dobu odezvy serveru, což bude mít pozitivní vliv na uživatelskou zkušenost a hodnocení ve vyhledávačích.

9. Pravidelně sledujte výkon

Je důležité pravidelně sledovat výkon vašeho webu WordPress. Pozorné sledování trendů doby odezvy serveru vám může pomoci identifikovat potenciální problémy a podniknout nápravná opatření dříve, než se stanou vážnými problémy. Monitorování výkonu by mělo být prováděno alespoň měsíčně, ne-li týdně nebo denně, v závislosti na potřebách vašeho webu a jeho vzorcích návštěvnosti.

Existuje několik nástrojů, které usnadňují sledování výkonu webu, jako je GTmetrix, Pingdom Tools nebo Google PageSpeed Insights. Tyto služby poskytují podrobné zprávy, které vám umožňují rychle identifikovat a řešit jakékoli problémy související s dobou odezvy serveru. Kromě toho vám používání pluginů, jako je WP Performance Profiler nebo Query Monitor, poskytuje přístup k údajům o dotazech spouštěných na vašem webu, což usnadňuje určení pomalu běžících procesů a odpovídající úpravy.

Nakonec zvažte nastavení automatických výstrah prostřednictvím služeb třetích stran, jako je Uptime Robot, abyste mohli být informováni, když doba odezvy serveru překročí určitou prahovou hodnotu nebo když dojde k výpadku. Tímto způsobem můžete podniknout proaktivní kroky ke snížení počáteční doby odezvy serveru, než příliš ovlivní uživatelskou zkušenost.

10. Upgradujte na PHP7+

PHP7 je významný upgrade z dřívějších verzí PHP a může mít dramatický vliv na počáteční dobu odezvy serveru. Například bylo hlášeno, že PHP7 je až 2x rychlejší než PHP5.6 s lepším využitím paměti a sníženou latencí. Nové funkce v PHP7 navíc umožňují lepší optimalizaci webových stránek WordPress, což může pomoci ještě více zkrátit počáteční dobu odezvy serveru. A konečně, implementace dvoufaktorové autentizace (2FA) s nástroji jako Google Authenticator nebo Authy pomáhá chránit váš web před škodlivými útoky a zároveň snižuje množství dat posílaných tam a zpět mezi servery, což může vést k celkovému zkrácení doby odezvy.

Závěr: Zlepšený výkon

Celkově je zlepšení výkonu webu WordPress něco, co je třeba udělat, aby bylo zajištěno, že bude fungovat efektivně a efektivně. Implementace tipů uvedených v tomto blogu je pro vlastníky webových stránek skvělý způsob, jak zkrátit počáteční dobu odezvy serveru a zlepšit celkový výkon WordPress. Při dodržování těchto tipů mohou majitelé webových stránek očekávat, že se jejich webové stránky budou načítat rychleji a spolehlivěji s menším počtem problémů nebo závad. Kromě toho snížení počáteční doby odezvy serveru také snižuje spotřebu energie, což pomáhá šetřit zdroje a zlepšuje uživatelskou zkušenost.

Závěrem lze říci, že snížení počáteční doby odezvy serveru je důležitým aspektem zlepšení celkového výkonu WordPress. Strategie diskutované v tomto blogu jsou jednoduchá řešení, která mohou majitelům webových stránek pomoci dosáhnout lepších výsledků, aniž by museli výrazně investovat do drahých řešení nebo pluginů. Se správným přístupem může každý majitel webu rychle a snadno provést významná vylepšení své platformy WordPress.

Napsat komentář

cs_CZCzech